Bryggerier i Göteborg

Det råder inte längre någon brist på bryggerier i dagens Göteborg. Det hänger samman med det ökande breda allmänna intresset för öl som vi i dag ser över hela Sverige och även internationellt.

Konsumenter väljer i allt högre utsträckning lokala och närproducerade produkter. I Göteborg med omnejd finns idag över 35 bryggerier och intresset för öl och ölkultur har aldrig varit större. Hembryggning är också ett växande intresse som får uppmärksamhet och bidrar till att nya bryggerier ser dagens ljus.

Det är fantastiskt roligt att det finns så många entusiastiska branschkollegor i staden. Vi tycker att det är inspirerande och har god kontakt med kollegor i branschen som alla bidrar till ett bättre ölsverige.  2016 bildades Gothenburg Brewers Guild i syfte att skapa en plattform för samverkan och utveckling inom den lokala bryggeribranschen.

Det har tillverkats gott öl, porter och läskedrycker under en avsevärd tid i Göteborg. Därför är det av stor vikt att Göteborgs Bryggerimuseum bevarat de historiska samlingarna på J.A. Pripps Gata. Här bör nämnas att Catena Fastigheter AB bidragit till bevarandet av Göteborgs Bryggerimuseum. Ambitionen är ett levande centrum för bryggerikultur och det är precis det som skett genom lokaliseringen av Göteborgs Nya Bryggeri till samma adress.