Historik

Göteborgs Nya Bryggeri uppstod i tankevärlden redan den 9 maj 2001. Det var den dagen då det i Danmark beslutades att Pripps i Göteborg skulle gå i graven. En 173-år lång bryggartradition i staden skulle förpassas till historien. Johan Albrecht Pripp skulle ha varit lika bestört som de anställda var vid det fina bryggeriet om han levat. 

Vi lät bryggeriplanerna ligga och mogna i tankarna länge och väl. Man skulle kunna säga att det är vällagrade idéer som nu tagit sin fysiska form. Under flera års tid träffades bryggerigruppen regelbundet och diskuterade. Vi studerade marknaden, trender och gjorde en gedigen analys som resulterade i det levande dokumentet  "Affärsplan Göteborgs Nya Bryggeri".

I april 2008 bildade Prippklubben stödföreningen PrippInvest. Föreningens syfte var att stödja Prippklubben i fråga om bryggeriplanerna och att investera alla medlemsavgifterna i bryggeriet. Föreningens president Bill Larsson antog uppgiften med en seriös inställning och målmedveten attityd.

Göteborgs Nya Bryggeri AB bildades i september 2008 av Nina och Marc Rothausen, Martin Lundh, Peter Thulin och Johan Nydewall. Alla grundare jobbade en gång i tiden på Pripps. Med Christian Baarlid som ordförande jobbade gruppen oförtrutet för att hitta investerare och för att stärka projektets varumärke.

2012 började samarbetspartnern och ägaren till Grebbestad Bryggeri, Ola Jonsson, intressera sig för planerna på Göteborgs Nya Bryggeri. Efter en del diskussioner och planläggning under 2013 hände plötsligt allting väldigt skyndsamt och vi bestämde oss för att förverkliga projektet tillsammans. Under 2014 renoverades brygghuslokalerna och installationsarbetena i den nya bryggerianläggningen påbörjades. Nu brygger vi återigen öl på J.A. Pripps Gata. Stödföreningen har blivit en stadigt växande ambassadörförening som bytte namn och heter numera Göteborgs Ölinvest. Tillströmningen av nya medlemmar har inte låtit vänta på sig.

Med en stark story i bagaget och en kraftfull entreprenörsanda ser vi nu till att Göteborgs Nya Bryggeri blir ett nytt framgångsrikt kapitel.

 

topp

Över 2000 medlemmar i Göteborgs Ölinvest 

Beernews uppmärksammar att Ölinvest är en stor succé. Måndagen den 12 juni skrevs det 2000:e diplomet. Nina Rothausen har haft att göra under det senaste året då fler än 1000 nya medlemmar har tillkommit. Specialarrangemang för nyblivna Ölinvestare och releasfester för nya öl har stått på agendan. 

Läs hela artikeln här. 

Nina Rothausen är en av styrelseledamöterna i Ölinvest

Foto: Ronny Karlsson, Beernews.

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Logga in